UPDATE CORONAVIRUS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 18 februari 2021

Welke ontwikkelingen zijn er rond corona in Noord-Holland Noord? GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brengen u met deze nieuwsbrief hiervan op de hoogte. Zolang de situatie rondom het virus voortduurt, informeren wij u regelmatig. Deze update sturen we wekelijks naar contactpersonen van GGD en de veiligheidsregio.

Regio Noord-Holland Noord doet het 'bar slecht'

Waren we in de eerste golf de regio met de minste besmettingen, nu laten de cijfers zien dat we een van de regio's zijn met de meeste besmettingen. Het aantal ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

We doen het dus bar slecht met elkaar, terwijl we dat veel beter kunnen. We weten inmiddels dat een deel van de besmette mensen in het ziekenhuis belandt. We weten ook dat een deel van die mensen op de intensive care behandeld moet worden. Dat zien we nu gebeuren in de ziekenhuizen in onze regio, die meer coronapatienten binnen krijgen dan ze aankunnen.

Blijven inzetten op basisregels om coronabesmettingen omlaag te brengen

De komende tijd is het extra belangrijk om te blijven inzetten op de basismaatregelen. Dus:

Beperk je contacten:

  • Ga zo weinig mogelijk op bezoek;
  • Ontvang zo min mogelijk mensen thuis;
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

Klachten?

  • Laat je testen, ook bij geringe klachten;
  • Blijf met klachten en als je besmet bent thuis en houd je aan de quarantainemaatregelen.

Was regelmatig en zorgvuldig je handen

Deze maatregelen gelden voor ons allemaal en zijn belangrijk om het aantal besmettingen omlaag te brengen.

Ziekenhuizen slaan alarm: ’Coronapatiënten blijven komen’

De Noordwest Ziekenhuisgroep en het Dijklander Ziekenhuis slaan alarm: ’De coronapatiënten blijven komen’.

Afgelopen week stonden in de krant en op social media alarmerende berichten van het Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep dat ze meer zieke coronapatienten krijgen dan ze aankunnen. Beide ziekenhuizen lieten weten dat ze daarom meerdere zieke coronapatienten moeten uitplaatsen naar andere ziekenhuizen in Noord-Holland of Flevoland.

De NoordWest Ziekenhuisgroep heeft zijn raad van bestuur gevraagd het hospice in Alkmaar versneld een functie te geven voor opname van uitbehandelde coronapatiënten die niet meer zullen herstellen. Zo wil het ziekenhuis bedden voor coronapatiënten vrijmaken.

Inmiddels blijkt 67% van de besmette mensen in Nederland de Britse variant van het coronavirus te hebben. Deze variant is niet alleen besmettelijker, maar geeft ook een slechtere prognose voor herstel. De Britse variant heeft zich inmiddels gemuteerd en tegen deze nieuwe variant biedt vaccinatie mogelijk minder goede bescherming.

Miljoenste vaccinatie

Waar het markerende moment plaatsvindt, is niet bekend. Wel is zeker dat aanstaande zaterdag ergens in Nederland de miljoenste vaccinatie tegen corona wordt gezet. Misschien zelfs wel in Middenmeer of Alkmaar, de plekken waar in de regio Noord-Holland-Noord wordt gevaccineerd.

Ondanks de beperkte beschikbaarheid van vaccins wordt toch deze eerste mijlpaal bereikt. Daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Feit is wel dat de vaccinatiecampagne steeds meer op stoom komt, doordat er langzamerhand een ruimere hoeveelheid vaccins beschikbaar komt.

Onderzoek coronabeleving in regio

GGD Hollands Noorden doet voor de vierde keer een onderzoek naar de beleving van de coronacrisis onder inwoners in de regio.

De online vragenlijst is uitgezet onder het Gezondheidspanel van GGD Hollands Noorden en kan ook door andere inwoners van 16 jaar en ouder in Noord-Holland Noord worden ingevuld. Onder andere via sociale media wordt bekendheid gegeven aan het onderzoek.

Meedoen? Als je in de regio woont, vul dan de vragenlijst in en/of stuur de lijst door naar andere mensen uit de regio.

Plan voor als de zorg de hulpvraag niet meer aankan

Voor het gebied Noord-Holland en Flevoland, met daarin zes veiligheidsregio's, ligt een plan klaar voor het scenario waarin de huidige zorg de patientenstroom niet meer aankan. Het plan, dat is vastgesteld door het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), bestaat uit zes delen: 1. oefenen; 2. thuistriage-teams en verplaatste zorg (voor mensen die dan niet meer naar het ziekenhuis kunnen, met voorzieningen als zuurstoftanks thuis); 3. extra bedden voor coronapatienten in verpleeg- en verzorgingshuizen; 4. extra capaciteit van zorgpersoneel door inzet van het Rode Kruis, gepensioneerd zorgpersoneel en medische studenten; 5. logistiek van zuurstoftanks en andere apparatuur; 6. voorbereiden op psychosociale ondersteuning van medisch personeel om te voorkomen dat mensen daardoor uitvallen. Met het oefenen wordt volgende week begonnen.

Avondklok blijft vooralsnog van kracht

‘In afwachting van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep blijft de avondklok gelden’, laat de Rijksoverheid weten. Dit hoger beroep dient vrijdag 19 februari.

Afgelopen dinsdag, 16 februari, won actiegroep Viruswaarheid een rechtszaak die het had aangespannen tegen de avondklok. De maatregel lijkt op verkeerde rechtsgronden te zijn gebaseerd. De staat is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ondertussen werkt de regering aan een spoedwet, waarin de mogelijkheid van het instellen van een avondklok wordt vastgelegd. Als het parlement akkoord gaat, kan de spoedwet waarschijnlijk 19 februari worden ingevoerd.

Beeld vaccinaties en testen

De teller met het aantal gevaccineerden is deze week goed opgelopen. En dat ondanks de sluiting van de vaccinatielocatie voor een belangrijk deel van de maandagochtend door de weercode ‘rood’. Tot 10 februari zijn in Noord-Holland Noord in totaal 18.653 vaccins gezet. Met de nieuwe locatie in Middenmeer in de startblokken loopt het aantal de komende weken steeds verder op.

Het was de afgelopen week weer drukker in de teststraten van de GGD. In totaal kwamen 8.775 mensen langs en werden er 1.466 positieve testen geregistreerd. Daarmee scoort onze regio opnieuw hoger dan het landelijk gemiddelde. Sterker nog: Noord-Holland-Noord behoort tot de regio’s waar het virus nog het meest actief is.

Een derde van de mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus had geen idee waar ze het virus hebben opgelopen. Van deze mensen is dus niet bekend of ze bijvoorbeeld besmet zijn geraakt in een winkelstraat, de supermarkt of tijdens een kletspraatje met de buren. Uit het bron- en contactonderzoek van GGD Hollands Noorden blijkt dat verreweg de meeste besmettingen worden opgelopen in de thuissituatie. Maar het coronavirus kan niet spontaan in een gezin opduiken. Daarvoor moet tenminste één gezinslid eerst door iemand anders zijn besmet. Na de thuissituatie worden visite van of bij familieleden of vrienden, de werkplek of school en kinderopvang als de meest voorkomende vermoedelijke bronnen genoemd.

Op het coronadashboard van GGD Hollands Noorden staat veel informatie over de ontwikkelingen in onze regio.

image

Meer mensen willen versoepeling lockdown

In opdracht van de NOS heeft I&O Research onderzoek gedaan naar het draagvlak voor het coronabeleid in ons land. De roep om versoepeling van de lockdown neemt toe, stelt I&O Research.

Sinds eind januari is het aantal mensen dat dit wil verdubbeld van 21 naar 45%. Dit komt vooral omdat veel mensen het moeilijk hebben. Met name jongeren voelen zich steeds slechter. Het deel van de bevolking dat de lockdown wil handhaven of zelfs aanscherpen, is nog wel in de meerderheid: 52%.

De avondklok werd in het onderzoek door acht op de tien Nederlanders acceptabel gevonden, maar met de regel dat je slechts één gast mag ontvangen, hebben mensen beduidend meer moeite (41%). Daarbij zegt 29% zich niet altijd aan die regel te houden. Slechts 15% is tevreden over de uitvoering van het vaccineren.

Het onderzoek is tussen 12 en 15 februari gedaan.

Nieuwe infographics vaccinatiestrategie

Er zijn drie nieuwe infografics beschikbaar over de vaccinatiestrategie: • Vaccinatiestrategie: in deze infographic staat de planning van vaccinatie voor de verschillende doelgroepen weergegeven. De planning is afhankelijk van onder meer goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. • Vaccinatietempo: in deze afbeelding is te zien wat er gebeurt met de vaccins die aan Nederland geleverd worden en hoe we het vaccinatietempo in ons land versnellen. • Voorraden en vaccinaties: in deze grafiek is te zien hoeveel vaccinaties uitgevoerd en gepland zijn en hoeveel er beschikbaar zijn.

Persconferentie 23 februari

Naar verwachting geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag 23 februari weer een persconferentie. Zij geven een update over de coronapandemie in ons land en de maatregelen die worden ingezet om de pandemie te bestrijden.

Na afloop delen veiligheidsregio en gemeenten weer zo snel mogelijk de boodschap en communicatiemiddelen van het Rijk. Eén overheid, één stem blijft nu ook belangrijk.

Quarantaine-informatie in begrijpelijke taal

De Rijksoverheid heeft een flyer met informatie over quarantaine in begrijpelijke taal ontwikkeld. Naast uitleg over de regels staan er tips in en telefoonnummers voor als je hulp nodig hebt.

De flyer ligt sinds deze week bij de Voedselbanken in heel Nederland en wordt nog verder verspreid

image

Coronaconflict

‘Wat kun je doen als jij en je vrienden anders over de coronaregels denken?’ Deze vraag staat centraal in de jongerencampagne Coronaconflict. De campagne richt zich op het erkennen van moeilijke gevoelens en beslissingen wanneer je in quarantaine moet en het aanbieden van handelingsperspectieven om er doorheen te komen.

Op de speciale platformwebsite www.coronaconflict.nl vinden jongeren informatie, inspiratie en campagnemateriaal. Daarnaast wordt de Instagram pagina bemand door een webcare team die vragen van jongeren over de maatregelen beantwoordt.

Werkbezoek vaccinatielocatie in opbouw

Afgelopen woensdag brachten burgemeester Rian van Dam en wethouder Mary van Gent van de gemeente Hollands Kroon een bezoek aan de vaccinatielocatie in opbouw in Middenmeer. Zij werden rondgeleid door de GGD-directeuren Edward John Paulina en Gabrielle Geerdink.

De priklocatie die op dit moment bijna klaar is om in gebruik te worden genomen, is groter dan de ruimte die sinds half januari in Alkmaar in gebruik is. Het onderkomen telt twaalf vaccinatielijnen. De locatie in Alkmaar heeft een capaciteit acht van lijnen. Als de locatie Middenmeer op volle toeren draait kunnen er zeker tweeduizend vaccinaties per dag worden verstrekt. GGD Hollands Noorden wil over voldoende vaccinatieplekken beschikken als de vaccins binnenkort op grotere schaal worden geleverd.

Als voorbereiding op de grootste vaccinatiecampagne uit de geschiedenis opent GGD Hollands Noorden de komende tijd ook vaccinatielocaties in Den Helder en op Texel. Ook wordt nog gezocht naar een geschikte locatie in West-Friesland.

‘Weer gezellig samenkomen en optreden’

Ginger Kwestro (15) uit Wieringerwaard zit in de vierde van het vwo en is trompettist bij Show- & Marchingband AMIGO in Leiden. Het orkest maakte zich begin 2020 op voor het nieuwe seizoen, toen door de eerste corona-uitbraak alles stil kwam te liggen. Inmiddels heeft ze al een jaar amper kunnen repeteren, laat staan optreden.

image

Hoe houden we u op de hoogte?

Iedere donderdag ontvangt u deze nieuwsbrief. Burgemeesters en wethouders worden daarnaast via de reguliere overleggen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden geïnformeerd. Heeft u vragen voor GGD Hollands Noorden? Mail naar corona@ggdhn.nl. Het calamiteitennummer van team Infectieziektebestrijding is, voor professionals, bereikbaar op 088-0100510. Voor de meest recente coronacijfers in onze regio gaat u naar het coronadashboard van de GGD. Vragen over deze nieuwsbrief kunt u stellen via communicatie@vrnhn.nl. Stuur deze update gerust door naar andere geïnteresseerden binnen uw organisatie. Zij kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden voor volgende nieuwsbrieven. Wilt u op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen? Raadpleeg de coronakaart van het RIVM en meld u aan voor de landelijke update van de Rijksoverheid.

De volgende update in je mailbox?